1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Marta Comadran Psicología és responsable de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades conforme a allò disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, de manera que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són: remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, sempre i quan hagin estat autoritzades prèviament. Aquestes comunicacions seran realitzades per Marta Comadran Psicología i relacionades sobre els seus productes i serveis. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. Realitzar estudis estadístics. Tramitar encàrrecs, sol.licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es fiquin a la seva disposició.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir el tractament i, quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudominació de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, llevat obligació legal. Drets que assisteixen a l’Usuari: Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Marta Comadran Psicología

NIF: 53026047-F

Direcció: Av. de la Llibertat, 23-25, 3º 2ª

Telèfon: 644 211 437

Correu electrònic: info@martacomadran.com

  

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

 Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc (*), en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, essent voluntari la inclusió de dades en els camps restants. El Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Marta Comadran Psicología son veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Marta Comadran Psicolgía informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment informat per part de l’Usuari. Totes les dades sol.licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En el cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

 Que de conformitat en allò disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, Marta Comadran Psicología està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, per els quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. Marta Comadran Psicología garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen en el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè els puguin exercir.