En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa de que les dades personals facilitades per vostè seran tractades en un fitxer registrat en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, del qual es responsable Marta Comadran Garrigues, amb la finalitat de poder facilitar als usuaris els serveis sol.licitats. Així mateix, informem de que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord a la normativa en matèria de protecció de dades personals. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel.lar y oposar-se al tractament d’aquestes per mitjà d’un escrit dirigit a Marta Comadran Garrigues, Av. Llibertat, 23-25, 3r 2a, 08100, Mollet del Vallès.