TRACTAMENT DELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

Què són els Trastorns de la Conducta Alimentària?

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) es caracteritzen per comportaments patològics davant la ingesta d’aliments i una gran preocupació pel control del pes.

Estan provocats per diferents factors (psicològics, genètics, familiars i socioculturals) i, si no es tracten, poden donar lloc a greus problemes mentals i físics.

Els TCA més coneguts són l’Anorèxia Nerviosa i la Bulímia Nerviosa, però n’existeixen d’altres com el Trastorn per Afartament, la vigorèxia (obsessió per l’exercici físic) i l’ortorèxia (obsessió pel menjar sa).

Totes les persones que pateixen un TCA coincideixen en tenir una baixa autoestima. A més no són conscients que tenen un trastorn mental, les conseqüències del qual poden ser greus, i treuen importància a la necessitat de fer teràpia. Això fa que l’ajuda dels seus familiars i amics sigui fonamental a l’hora de decidir-se a donar el pas d’acudir a un professional.

06-aliments

Anorèxia Nerviosa

Les característiques principals de l’anorèxia nerviosa consisteixen en:

 • Rebuig a mantenir un pes corporal mínim. Normalment es té un pes per sota del normal, considerant edat i estatura. S’arriba a aquest infrapès a base d’una disminució progressiva de la ingesta. A més, amb l’objectiu de perdre quilos, es poden utilitzar altres mètodes com laxants, diürètics, exercici físic i vòmits provocats.
 • Por intensa a guanyar pes o convertir-se o obès, inclús trobant-se per sota del pes normal.
 • Distorsió de la imatge corporal (alteració significativa de la percepció de la grandària o forma del cos) veient-se la persona més voluminosa del que realment està.
 • Exageració de la importància que té la grandària o silueta corporal a l’hora de valorar-se a si mateix i negació del perill que comporta el baix pes corporal.
 • En el cas de dones, absència de menstruació.

Bulímia Nerviosa

Les característiques principals de la Bulímia Nerviosa són:

 • Presència d’afartaments (ingesta de grans quantitats de menjar) amb la sensació de pèrdua de control.
 • Sentiments de culpa per haver realitzat els afartaments, acompanyats de por intensa a guanyar pes.
 • Conductes inadequades amb l’objectiu de prevenir l’augment de pes (ús de laxants i diürètics, excés d’exercici físic, vòmit provocat, dejuni, etc.).
 • Pensaments erronis en relació al pes, els aliments i la silueta.
 • El pes sol ser normal o per sobre de la normalitat.

Trastorn per Afartament

Les característiques bàsiques del Trastorn per Afartament són:

 • Presència d’afartaments (ingesta de grans quantitats de menjar) amb la sensació de pèrdua de control.
 • A diferència de la Bulímia Nerviosa, no existeixen conductes compensatòries (consum de diürètics o laxants, exercici físic en excés o dejuni).
 • El pes sol estar per sobre de la normalitat.

Tractament dels TCA

A més d’aconseguir que la persona reconegui que pateix un TCA (això ja és una passa important), el tractament que realitzo va dirigit a normalitzar el patró d’alimentació, la condició física i el pes corporal (manteniment d’un pes saludable). És important que el pacient entengui que pot estar prim sense estar desnodrit.

També es treballa la modificació de creences disfuncionals en relació al menjar, la imatge i el pes corporal.

Al llarg d’aquest procés es tracta també la possible simptomatologia associada: ansietat, depressió, dèficit en habilitats socials…

Durant la intervenció, és fonamental avaluar les relacions familiars i donar pautes a les persones que conviuen amb el pacient (sempre i quan la persona m’autoritzi per fer aquest assessorament) per tal d’evitar actituds sobreprotectores i treballar altres aspectes que poden estar mantenint el trastorn.

El tractament que realitzo es de base cognitiu-conductual, encara que puc també utilitzar tècniques d’altres corrents psicològiques com a complement.

Contacte

Si desitges contactar amb Marta Comadran Psicología (consulta situada en Mollet del Vallès), per concertar una cita o resoldre algun dubte, truca’ns al 644 211 437 o omple el formulari.