TRACTAMENT DELS TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

Què són els trastorns de la personalitat?

Es caracteritzen per patrons rígids i desadaptatius de pensar, sentir i comportar-se que interfereixen en les relacions amb els altres i en la vida de la persona que els sofreix.

Les persones que pateixen un trastorn de la personalitat no són conscients que tenen un problema. Pensen que la seva manera de sentir i pensar és normal. Solen acudir al psicòleg per altres problemes que no són més que una conseqüència de patir aquest trastorn: relacions conflictives amb els altres, depressió, ansietat, etc.

Existeixen 10 trastorns de la personalitat diferents:

Trastorn de la personalitat per dependència

Comportament submís, gran necessitat de que tinguin cura d’un mateix i por davant d’una possible separació de les persones cap a les quals es té dependència.

Trastorn narcisista de la personalitat

Grandiositat, sentiment de superioritat, necessitat d’admiració i falta d’empatia.

Trastorn obsessiu-compulsiu de la personalitat

Necessitat de tenir-ho tot sota control, preocupació per l’ordre i el perfeccionisme.

Trastorn de la personalitat per evitació

Inhibició social, por a l’avaluació negativa i rebuig dels altres, sentiments d’incompetència i inferioritat.

Trastorn límit de la personalitat

Inestabilitat en l’autoimatge, els afectes i les relacions amb els altres. Falta d’autocontrol i impulsivitat.

Trastorn paranoide de la personalitat

Desconfiança exagerada que fa que s’interpretin les intencions dels altres com a malicioses.

Trastorn esquizoide de la personalitat

Desconnexió de les relacions socials, aïllament i falta d’expressió emocional.

Trastorn histriònic de la personalitat

Demanda d’atenció excessiva, emotivitat i dramatisme exagerats.

Trastorn esquizotípic de la personalitat

Malestar intens en les relacions socials, excentricitats de comportament i pensaments extravagants o estranys.

Trastorn antisocial de la personalitat

Menyspreu i violació dels drets dels altres, rebel.lia (negativa a seguir normes), falta d’empatia, tendència a dir mentides, impulsivitat i irresponsabilitat.

Especialidades tratamientos psicológicos

Tractament dels trastorns de la personalitat

El primer objectiu del tractament que realitzo és que la persona entengui la seva manera de pensar, sentir i comportar-se. És important que el pacient se n’adoni que aquest patró de personalitat l’està perjudicant en la seva vida diària, com a conseqüència de la rigidesa que el caracteritza.

A través de la teràpia, el subjecte aprèn a flexibilitzar la seva manera de ser per tal que no li doni problemes en les relacions amb els altres i amb si mateix.

En funció del tipus de trastorn, es marquen objectius específics i aquests es persegueixen a partir d’una sèrie de tècniques de base cognitiu-conductual (la seva eficàcia està demostrada a través d’estudis científics).

Durant la intervenció psicològica també es tracten els problemes que puguin estar associats al trastorn de la personalitat que estigui patint el pacient (ansietat, depressió, falta d’habilitats socials, etc.).

Contacte

Si desitges contactar amb Marta Comadran Psicología (consulta situada en Mollet del Vallès), per concertar una cita o resoldre algun dubte, truca’ns al 644 211 437 o omple el formulari.