Tens dubtes?

Quan no ens sentim bé i hem perdut la capacitat de gaudir d’allò que ens envolta, no entenem què és el que ens passa o, tot i ser conscients de quina és la causa de les nostres dificultats, no sabem com solucionar-les.

Es pot donar el cas que tinguem problemes que ens desborden, que ens provoquen dificultats a l’hora de relacionar-nos o que fan que sentim que la vida ha perdut sentit. O presentem determinats símptomes (ansiosos, depressius…) i no sabem com controlar-los.

A més, també es pot acudir a un psicòleg amb l’objectiu de potenciar el creixement personal, enfortir les pròpies qualitats personals o adquirir nous recursos que ens ajudin a tenir una vida més satisfactòria.

Els psiquiatres són metges especialistes en trastorns psiquiàtrics. Estudien i tracten els processos biològics que es relacionen amb la salut mental. Intervenen mitjançant l’ús de medicació.

Els psicòlegs tenen estudis universitaris en psicologia i es dediquen a avaluar i tractar els processos psicològics que es relacionen amb la salut mental i el benestar personal. En concret, es centren en el pensament, emocions i conducta del subjecte. En psicoteràpia, el seu objectiu és ajudar a la persona a entendre què li passa i gestionar aquestes tres dimensions (pensaments, emocions i conducta) per tal d’aconseguir mitigar el sofriment i assolir el benestar psicològic.

De vegades, psicòleg i psiquiatra fan un treball conjunt, de manera que el primer s’encarrega del tractament psicològic i el segon, del farmacològic.

En Marta Comadran Psicología, les sessions van dirigides a aconseguir el benestar psicològic del pacient/client. Per a això, es parteix d’un procés d’avaluació en el qual s’obté informació que ajuda a concretar la dificultat o problema subjacent al malestar del subjecte i les seves causes. A continuació, es marquen objectius terapèutics, en funció dels quals es traça un pla terapèutic dirigit a assolir-los. Seguint aquest pla al llarg de les sessions, el pacient/client aprèn a gestionar o controlar el seu problema mitjançant determinades tècniques i tasques terapèutiques.

En finalitzar la teràpia o assessorament, un cop assolits els objectius, se li donen al pacient una sèrie d’eines, pautes i estratègies d’afrontament relacionades amb el procés que ha seguit, per tal que pugui continuar sentint-se bé en el futur.

Dependrà del cas i es determinarà en funció de l’avaluació i els objectius terapèutics que es vagin consensuant. De totes maneres, un dels objectius és que la millora comenci ja des de la primera sessió i que la durada del tractament vingui determinada per les necessitats personals.

Normalment és d’una sessió setmanal. A mesura que la persona va millorant, es van espaiant les sessions. Un cop finalitzada la teràpia psicològica, poden realitzar-se sessions de seguiment (normalment als 3, 6 i 12 mesos) per tal de comprovar que els canvis assolits es mantenen en el temps. Quan el pacient/client ja ha resolt el seu problema o dificultat, sempre estaré a la seva disposició per si vol fer alguna sessió de reforç o perseguir nous objectius de millora. De tota manera, començar a anar al psicòleg no significa que s’acabi acudint a aquest durant molt temps: les teràpies o assessoraments psicològics també poden ser processos puntuals i breus en el temps.

El pacient mai es sentirà jutjat. Les sessions són el seu espai. Es sentirà escoltat i acceptat, ja que aquest és el punt de partida per poder comprendre’l i, d’aquesta manera, oferir-li un servei de qualitat que estigui adaptat a les seves necessitats personals.

En Marta Comadran Psicología complim els requisits per tenir una connexió fluïda i de qualitat. Alguns d’aquests requisits són: ample de banda que garantitza una alta qualitat per a les videoconferències, equip necessari (velocitat del processador adequada, auriculars amb micròfon l’alta qualitat, webcam d’alta definició, etc.) i estratègies d’acció que optimitzen la connexió (l’ordinador que s’utilitza únicament està destinat a les videoconferències, es desconnecta la resta de dispositius USB, etc.).

El client també ha de complir uns requisits mínims, ja que el compromís que asseguri una bona connexió ha d’existir per ambdues parts. Aquests requisits mínims estan detallats a la mateixa web de Skype.

De tota manera, si en la primera sessió es detectés una connexió de mala qualitat que fes que la teràpia no fos factible, es retornen els diners o bé es busca una solució alternativa.

La confidencialitat està garantida pel que fa a les sessions presencials i per videoconferència. El secret professional i la confidencialitat són punts que es recullen en el codi deontològic del psicòleg i, per tant, és un deure pel professional. En relació a l’intercanvi de correus electrònics, utilitzem tots els mitjans que estan al nostre abast per fer que la seguretat sigui la màxima possible. Tot i això, hem de ser conscients que Internet, com tots sabem, no és una xarxa de comunicació 100% segura.